Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

Οι μαθητές επιλέγοντας τον τομέα Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αποκτούν βασικές γνώσεις:

 • Στην Οικονομική θεωρία
 • Στην Οικονομική θεωρία
 • Στην Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Στις Αρχές δικαίου
 • Στις απλές λογιστικές εφαρμογές
 • Σε εφαρμογές πληροφορικής απαραίτητες σε σύγχρονο γραφείο
 • Έτσι ο απόφοιτος του Τομέα είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στο νέο εργασιακό περιβάλλον με ένα πλήθος επαγγελματικών επιλογών όπως:

   

 • Λογιστής.Τήρηση λογιστικών βιβλίων Ά κατηγορίας
 • Στέλεχος διοικητικών υπηρεσιών.Σύνταξη-δακτυλογράφηση-διεκπεραίωση αλληλογραφίας
 • Στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων.Τουριστικός πράκτορας
 • Στέλεχος μάρκετινγκ-διαφήμιση
 • Διδάσκοντες 2015- 2016

  Γιώτα Νικολέττα ΠΕ09 Οικονομολόγος
  Παρδάλη Παρασκευή ΠΕ 13 Νομικός
  Αλεξάνδρου Μάρθα
  ΠΕ09 Οικονομολόγος

  Ο απόφοιτος του τομέα αποκτά επαγγελματική άδεια:

  1.Λογιστή φοροτεχνικού Δ΄τάξεως με 10ετή προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή.
  2.Λογιστή φοροτεχνικού Γ΄τάξεως με 5ετή προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή φοροτεχνικού Δ΄τάξεως. Μπορεί δηλαδή να διενεργεί λογιστικές
  εργασίες Α΄και΄Β΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ.