Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές & Θεωρητικές Επιστήμες

 

Καθηγητές 2015-2016

________________ ,ΠΕ01,Θεολόγος

Αναγνωστοπούλου Φωτεινή ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Ιωακειμίδου ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Γούλα Μαρίνα ,ΠΕ06,Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας

Παρδάλη Παρασκευή ,ΠΕ13,Νομικής

Λαμπρόπουλος Γεώργιος,ΠΕ11,Φυσικής Αγωγής

Καθηγητές 2013-2014

Ζάρρας Νεκτάριος ,ΠΕ01,Θεολόγος

Αναγνωστοπούλου Φωτεινή ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Μπόρση Σοφία ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Τουτουντζή Αλεξάνδρα ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Γούλα Μαρίνα ,ΠΕ06,Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας

Παρδάλη Παρασκευή ,ΠΕ13,Νομικής

Λαμπρόπουλος Γεώργιος,ΠΕ11,Φυσικής Αγωγής

Καθηγητές 2012-2013

Μαλατεστας Κωνσταντίνος ,ΠΕ01,Θεολόγος

Αναγνωστοπούλου Φωτεινή ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Μπόρση Σοφία ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Τουτουντζή Αλεξάνδρα ,ΠΕ02,Φιλόλογος

Γούλα Μαρίνα ,ΠΕ06,Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας

Παρδάλη Παρασκευή ,ΠΕ13,Νομικής

Λαμπρόπουλος Γεώργιος,ΠΕ11,Φυσικής Αγωγής