Θετικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες

Καθηγητές 2015-2016

Γερολυμάτος Χρήστος,ΠΕ03,Μαθηματικός

Ρέντας Μιχαήλ,ΠΕ03,Μαθηματικός

Αρμπελιά Μαρία,ΠΕ04,Φυσικός

Αϋφαντή Σοφία,ΠΕ04,Χημικός

Ανδρίτσου Παναγιώτα,ΠΕ04,Χημικός

Καθηγητές 2013-2014

Γερολυμάτος Χρήστος,ΠΕ03,Μαθηματικός

Ρέντας Μιχαήλ,ΠΕ03,Μαθηματικός

Ταμβακοπούλου Παρασκευή,ΠΕ03,Μαθηματικός

Ανδρώνας Πέτρος,ΠΕ03,Μαθηματικός

Αρμπελιά Μαρία,ΠΕ04,Φυσικός

Αϋφαντή Σοφία,ΠΕ04,Χημικός

Ανδρίτσου Παναγιώτα,ΠΕ04,Χημικός

 

Καθηγητές 2012-2013

Γερολυμάτος Χρήστος,ΠΕ03,Μαθηματικός

Ρέντας Μιχαήλ,ΠΕ03,Μαθηματικός

Υετίων Φανή,ΠΕ03,Μαθηματικός

Ρουμαντζά Ελισσάβετ,ΠΕ03,Μαθηματικός

Αϋφαντή Σοφία,ΠΕ04,Χημικός

Ανδρίτσου Παναγιώτα,ΠΕ04,Χημικός

Διακάκης Φίλιππος,ΠΕ04,Φυσικός