Φυσική Αγωγή

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜSc

Η Φυσική Αγωγή, με δεδομένη τη μαθησιακή και παιδαγωγική της σημασία, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων της Μέσης Εκπαίδευσης, γιατί η αθλητική δραστηριότητα, ως φορέας θεμελιωδών κοινωνικών αξιών, υπηρετεί ολόκληρη την κοινωνία.

Εμπειρικά η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα  άσκησης είναι μικρή πιθανόν επειδή δεν αντιλαμβάνονται την άσκηση ως μέσο για τη  βελτίωση της υγείας τους. Αυτό το κενό καλείται να καλύψει η σχολική φυσική αγωγή, ώστε να συμβάλει στην ποιότητα ζωής μετά το σχολείο και όχι να περάσει απλά, ως ένα ακόμη από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.

Συνοψίζοντας κυρίαρχος στόχος της Φυσικής Αγωγής σήμερα είναι όχι απλώς οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν θετική στάση στη δια βίου άσκηση για την υγεία, αλλά να υιοθετήσουν αξίες και να αναπτύξουν συμπεριφορές, ώστε να λειτουργούν παραγωγικά στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ BLOG