Εγγραφές

Εγγραφές

 1. Στην Α τάξη εγγράφονται οι έχοντες απολυτήριο Γυμνασίου.
 2. Στην Β τάξη εγγράφονται όσοι:
  • Έχουν προαχθεί από την Α ΕΠΑΛ
  • Έχουν προαχθεί από την Α ΓΕΛ
  • Απόφοιτοι του ΓΕΛ θέλουν να αποκτήσουν πτυχίο κάποιας ειδικότητας (οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν μόνο μαθήματα Γενικής Παιδείας)
 3. Στην Γ τάξη του ΕΠΑΛ γράφονται
  • Όσοι προαχθεί από την Β ΕΠΑΛ
  • Όσοι έχουν τελειώσει τον Β Κύκλο ΤΕΕ αντιστοίχου ειδικότητας.
  • Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΤΕΛ αντιστοίχου ειδικότητας.