Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές Διδακτική Επίσκεψη στη Βιομηχανία ΕΒΓΑ

Διδακτική Επίσκεψη στη Βιομηχανία ΕΒΓΑ

 

EKDROMIevga

Οι μαθητές του τμήματος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
της Β Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας,
πραγματοποίησαν, στις 14 -2 -2013, επίσκεψη στην «ΕΒΓΑ Α.Ε. Ελληνική
Βιομηχανία Γάλακτος», με συνοδούς καθηγητές την κ. Παρδάλη Π και τον κ.
Γκουγκουλάκη Χ.

Σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η επαφή και
εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες λειτουργίας (οργάνωση, διοίκηση,
παραγωγή και διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων) μιας πραγματικής
επιχείρησης με συναφές αντικείμενο.

ekdromi1evga