Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές Διδακτική Επίσκεψη στο Ο.Α.Κ.Α.

Διδακτική Επίσκεψη στο Ο.Α.Κ.Α.


ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ Ο.Α.Κ.Α... από videolearner

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Η ζωή μας έγινε ποδήλατο» της Α΄

Λυκείου υλοποιήθηκε στις 21/02/2013 εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ολυμπιακό Αθλητικό

Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α) με υπεύθυνους καθηγητές τον κ. Λαμπρόπουλο Γεώργιο (ΠΕ.11

Φυσικής Αγωγής) και την κα Ανδρίτσου Παναγιώτα (ΠΕ.18.36 Τεχνολόγος Τροφίμων και

Διατροφής).

Αναλυτικότερα η συγκεκριμένη δράση περιελάμβανε:

-Eνημέρωση για το ποδηλατοδρόμιο αλλά και για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.

-Πληροφορίες για την αγωνιστική ποδηλασία.

-Προβολή σχετικού με τα παραπάνω θέματα Video.

-Περιήγηση στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του ποδηλατοδρομίου.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μέρος μιας σειράς δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος με κοινό πάντα στόχο την

παρακίνηση των μαθητών α) στην χρήση ποδηλάτου στην καθημερινή τους ζωή και β) στη

συμμετοχή σε δραστηριότητες αγωνιστικής μορφής που σχετίζονται με το ποδήλατο.