Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 28/4/2015.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 28/4/2015.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 28/4/2015.

Πραγματοποιήσαμε την 6η και τελευταία, για φέτος Διδακτική μας επίσκεψη, που έλαβε χώρα, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ". Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ» - ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ?50 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το 1985 πήρε τη σημερινή του επωνυμία και έγινε αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση 600.000 τ.μ με κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ. Ο αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος Κέντρου ήταν η προώθηση της πυρηνικής έρευνας και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία για επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων επιστημόνων, που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υποδομών και την οργάνωση της επιστημονικής έρευνας και να τεθούν οι βάσεις για τις μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου. Σήμερα το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που θεραπεύονται στον ίδιο χώρο ? φυσική, χημεία, μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια, ραδιοφάρμακα- είναι μοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελoύν επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα και η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται. Οι μαθητές μας παρακολούθησαν μία γενική παρουσίαση του ΕΚΕΦΕ " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ " στη βιβλιοθήκη από τον Κύριο Φανουράκη Γεώργιο, και στη συνέχεια, έγινε η παρουσίαση, του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα, από τον Κύριο Τσουρουνάκη Ι. Οι μαθητές μας είχαν επίσης, την ευκαιρία και ξεναγήθηκαν, κυρίως στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας - Τομέας Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, απο την Κυρία Δρ. Πέτρου Π. Τέλος, έγινε ξενάγηση στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, όπου οι μαθητές μας συμμετείχαν με το αυτοκινητάκι ΣΕΚ, αλλά ταυτόχρονα είδαν από κοντά το ρομπότ Indigo όπου και μας κατέπληξε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κύριο Χαρώνη Γεώργιο & τους συνεργάτες του για αυτή, την υπέροχη ξενάγηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές & στις μαθήτριες που συμμετείχαν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφο - συνοδό Ζυγούρη Σπύρο ΠΕ19. Με εκτίμηση, Φαρδέλας Δήμος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 3ου ΕΠΑΛ Ταύρου.