Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ BARCELONA

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ BARCELONA

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ BARCELONA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2015-1-EL01-KA102-013251
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
σε συστήματα αυτοματισμού PLC