Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Βερολίνο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Βερολίνο

 

Τα έξοδα της εκδρομής απορροφήθηκαν από κοδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  δεν επιβάρυναν τους μαθητές μας.