Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκδρομές ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Λονδίνο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Λονδίνο

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Λονδίνο

Τα έξοδα της εκδρομής απορροφήθηκαν από κοδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και  δεν επιβάρυναν τους μαθητές μας.