Διευθυντής

 

Μανδυλάς Κωνσταντίνος

ΚΛΑΔΟΣ :ΠΕ17,

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Ηλεκτρολόγος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του 3ου ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ
ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 17
ΚΑΤΟΧΟΣ MSc και
ΠΤΥΧΊΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ