Υγείας-Πρόνοιας

Υγείας-Πρόνοιας

Καθηγητές 2013-2014

Μιχώλου Ελένη,ΠΕ18.10-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Καθηγητές 2012-2013

Σταθόπουλος Θεόδωρος,ΠΕ14,Νοσηλευτικής

Αποστολόπουλος Νικόλαος,ΠΕ14,Νοσηλευτικής

Κουτσιλοπούλου Αγορίτσα,ΠΕ18,Νοσηλευτικής

Σλούτσα Βασιλική,ΠΕ18,Νοσηλευτικής