Ηλεκτρολογίας

Ηλεκτρολογίας

Καθηγητές 2013-2014

Συρόκος Κων/νος,ΠΕ17,ΠΕ17.04-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Αγγελής Θεοφάνης,ΠΕ17,Ηλεκτρολόγος

Μαγκανιάρη Μαρία,ΠΕ17,Ηλεκτρολόγος

Τσιλίκας Βαϊος,ΠΕ12.05,Ηλεκτρολόγος

Σκουρογιάννης Κων/νος,ΠΕ12.05,Ηλεκτρολόγος

Καθηγητές 2012-2013

Συρόκος Κων/νος,ΠΕ17,Ηλεκτρολόγος

Αγγελής Θεοφάνης,ΠΕ17,Ηλεκτρολόγος

Μαγκανιάρη Μαρία,ΠΕ17,Ηλεκτρολόγος

Παναγιώτου Ανδρέας,ΠΕ17,Ενεργειακής Τεχνολογίας

Τρίμη Χρυσούλα,ΠΕ17 ,Ηλεκτρολόγος