Ψυκτικών- Μηχανολογίας

Ψυκτικών- Μηχανολογίας

Καθηγητές 2013-2014

Κοτρώτσος Χρήστος,ΠΕ12,Ναυπηγός

Ασημινάκη Αννα,ΠΕ12,Πολ. Μηχανικός

Παπαδοπούλου Δήμητρα,ΠΕ17,Μηχανολόγος

Χριστοδουλάκη Ελένη,ΠΕ17,Μηχανολόγος

Φορτούνης Βασίλειος ΠΕ17.02 -ΜΗΧ/ΓΟΣ

Καθηγητές 2012-2013

Κοτρώτσος Χρήστος,ΠΕ12,Ναυπηγός

Μπολότσης Κωνσταντίνος,ΠΕ12,Μηχανολόγος

Ασημινάκη Αννα,ΠΕ12,Πολ. Μηχανικός

Παπαδοπούλου Δήμητρα,ΠΕ17,Μηχανολόγος

Χριστοδουλάκη Ελένη,ΠΕ17,Μηχανολόγος