Οχημάτων

Οχημάτων

Καθηγητές 2013-2014

Παπαδοπούλου Δήμητρα ,ΠΕ17,Μηχανολόγος

Μπαλικτσής Λαζαρος,ΠΕ12,Μηχανολόγος

Καθηγητές 2012-2013

Παπαδοπούλου Δήμητρα ,ΠΕ17,Μηχανολόγος

Μπολότσης Κωνσταντίνος,ΠΕ12,Μηχανολόγος